Chi tiết sản phẩm

Thép Tấm - Thép Lá

Mã sản phẩm :
Giá : Liên hệ
Mô tả :

Seq.

Products

Length
(m)

Weight
(kg)

1

Thép lá 2,0 x 1000 x2000mm

 

31,4

2

Tấm 3.0 x 1250 x 2500mm

 

176,62

3

Tấm 3.0 x 1500x 6000mm

 

212

4

Thép tấm 4,0 x 1500 x 6000mm

 

282,6

5

Thép tấm 5,0 x 1500 x 6000mm

 

353,25

6

Thép tấm 6,0 x 1500 x 6000mm

 

423,9

7

Thép tấm 8,0 x 1500 x 6000mm

 

565,2

8

Thép tấm 10 x 1500 x 6000mm

 

706,5

9

Thép tấm 12 x 2000 x 6000mm

 

1.130,4

10

Thép tấm 14 x 1500 x 6000mm

 

989,1

11

Thép tấm 16 x 2000 x 6000mm

 

1.507,2

12

Thép tấm 18 x 1500 x 6000mm

 

1.271,7

13

Thép tấm 20 x 2000 x 6000mm

 

1.884

14

Thép tấm 22 x 1500 x 6000mm

 

2.072,4

15

Thép tấm 25x 1500 x 6000mm

 

2.355

16

Thép tấm 30x 1500 x6000mm

 

2.826

17

Thép tấm 40ly x 1500 x 6000mm

 

2.826

18

Thép tấm 50 x 1500 x 6000mm

 

2.961

 
Sản phẩm khác
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
F