Chi tiết sản phẩm

Thép cây vằn (Gân) Việt Ý POMINA

Mã sản phẩm : PMNG
Giá : Liên hệ
Mô tả : Thép cây vằn (Gân) Việt Ý POMINA
STT Tên hàng ĐVT POMINA
(SD390+CB400)
POMINA
(SD295+CB300)
1 Phi 10 gân 11.7m Đ/cây Liên Hệ Liên Hệ
2 Phi 12 gân 11.7m Đ/cây Liên Hệ Liên Hệ
3 Phi 14 gân 11.7m Đ/cây Liên Hệ Liên Hệ
4 Phi 16 gân 11.7m Đ/cây Liên Hệ Liên Hệ
5 Phi 18 gân 11.7m Đ/cây Liên Hệ Liên Hệ
6 Phi 20 gân 11.7m Đ/cây Liên Hệ Liên Hệ
7 Phi 22 gân 11.7m Đ/cây Liên Hệ  
8 Phi 25 gân 11.7m Đ/cây Liên Hệ  
Sản phẩm khác
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
F