Chi tiết sản phẩm

Thép cây vằn (Gân) Việt Nhật VINAKYOEI

Mã sản phẩm : VNKG
Giá : Liên hệ
Mô tả : Thép cây vằn (Gân) Việt Nhật VINAKYOEI
STT Tên hàng ĐVT VINAKYOEI
(LD NHẬT)
       
1 Phi 10 gân 11.7m Đ/cây Liên Hệ
2 Phi  12 gân 11.7m Đ/cây Liên Hệ
3 Phi14 gân 11.7m Đ/cây Liên Hệ
4 Phi 16 gân 11.7m Đ/cây Liên Hệ
5 Phi 18 gân 11.7m Đ/cây Liên Hệ
6 Phi 20 gân 11.7m Đ/cây Liên Hệ
7 Phi 22 gân 11.7m Đ/cây Liên Hệ
8 Phi 25 gân 11.7m Đ/cây Liên Hệ
 
 
   

 

 

Sản phẩm khác
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
F