Chi tiết sản phẩm

Bàn cầu 2 khối Inax C108VAN, nắp CF 37AKV trắng (Khuyến mại Lavabo Inax 284V)

Mã sản phẩm : INC108L284
Giá : Liên hệ
Mô tả : Bàn cầu 2 khối Inax C108VAN, nắp CF 37AKV trắng (Khuyến mại Lavabo Inax 284V)

Bàn cầu 2 khối Inax C108VAN, nắp CF 37AKV trắng (Khuyến mại Lavabo Inax 284V)

Hai nút ấn (4,8L/3L)

Kỹ thuật xả xoáy nước lòng bầu

* Khuyến mại Lavabo Inax 284V

Sản phẩm khác
Giá bán: 0 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 6,000,000 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 5,465,000 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 2,345,000 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 2,260,000 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 570,000 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 2,935,000 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
Giá bán: 1,500,000 VNĐ
Liên hệ: Đặt hàng/Order: 0908588608/ 0274.3759846 - Hệ thống phân phối
F