Tuyển dụng

Công Ty CPTM Hùng Cường đã có chặng đường hoạt động trên 30 năm. Trong suốt hành trình này, chúng tôi luôn hoạt động theo phương châm Uy Tín – Chất Lượng – Hiệu Quả. Cùng đồng hành với Hùng Cường, chúng tôi tìm kiếm và mang đến cơ hội cho các bạn trẻ có tư duy năng động, trẻ trung, trách nhiệm, tinh thần học tập và cải tiến liên tục, luôn cầu thị trong từng công việc và hướng đến việc đóng góp, xây dựng những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội.

Hồ sơ gửi về email: a1@hungcuong.com.vn

Vị trí tuyển dụng:

  • Nhân viên kinh doanh
  • Nhân viên kế toán  
F