Tự Hào Thương Hiệu

Giấy chứng nhận ISO 9001 - 2000

Quacert (2005 - 2008) 

Giấy chứng nhận danh dự: Công Ty CP Thương Mại Hùng Cường là khách hàng có quan hệ giao dịch tốt nhật tại 

Sacombank (2005 - 2006-2007) 

Giấy chứng nhận danh dự: Công Ty CP Thương Mại Hùng Cường là nhà phân phối chính thức của Công Ty Thép Miền Nam

F