Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu.

Khách hàng sẽ không tự chỉnh sửa hoặc thay đổi thông tin trên www.hungcuong.com.vn

Khi khách hàng có yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty chúng tôi qua sô điện thoại : 0274 375 9846 để cập nhật thông tin thay đổi.

 

F