Chính sách đổi trả

 • Trường hợp hàng chưa rời kho: được đổi trả số lượng hàng đã đặt (trừ những mặt hàng không có sẵn phải gia công)
 • Trường hợp hàng đã rời kho:
  • Không nhận trả hàng.
  • Nhận đổi hàng: thời gian đổi hàng trong vòng 12h sau khi mua hàng. Không nhận hàng đổi là những mặt hàng đã gia công.
  • Trị giá, số lượng hàng đổi phải lớn hơn hoặc bằng hàng đã lấy.
  • Phải đảm bảo chất lượng hàng trả không thay đổi so với khi hàng được giao.
  • Chi phí phát sinh lúc đổi trả hàng bên mua phải chi trả.
F