Chính Sách Chất Lượng

Chính sách chất lượng với tôn chỉ:

" CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ – UY TÍN "

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hùng Cường cam kết cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt. Tất cả cán bộ nhân viên phải có thái độ phục vụ tốt. Luôn cải tiến hoạt động quản lý, kiểm soát công việc để giảm chi phí nhằm đạt được giá thành tốt, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Chất lượng: Đưa sản phẩm đến khách hàng đúng chất lượng của nhà sản xuất cũng như tiêu chuẩn luật định. Chất lượng muốn nói ở đây còn thể hiện bởi chất lượng phục vụ khách hàng của cán bộ, nhân viên Công Ty CP TM Hùng Cường.

Hiệu quả: Mang lại lợi ích cho khách hàng và công ty từ việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

Uy tín: Xây dựng và phát triển hình ảnh của công ty cũng như đáp ứng được sự cam kết với khách hàng trong nền công nghiệp vật liệu xây dựng.

 

F